Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Servicenavigation

Sprachwechsler

Deutsch

Content navigation

Informacione të përgjithshme

  • Berni për ju: Në broshurën «Berni për ju»  ju gjeni informacione të rëndësishme dhe adresa për të gjitha temat e jetës së përditshme si puna, përkujdesja për fëmijët dhe banimi.
  • Mirë se vini në kantonin e Bernit: Informacione për të ardhurit e rinj në kantonin e Bernit.
  • Mirë se vini në Zvicër: Informacione të federatës për të ardhurit e rinj në Zvicër.

Weitere Informationen.

Kontakt

Kompetenzzentrum Integration Telefon +41 31 321 60 36

Fusszeile