Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Albanisch – Shqip

Në këtë faqe ju gjeni tekste të përkthyera me informacione të dobishme për jetën në qytetin e Bernit, në kantonin e Bernit dhe në Zvicër.

Qyteti i Bernit, kantoni, federata si dhe organizata tjera kanë përkthyer shumë dokumente, me qëllim që një pjesë më e madhe e popullsisë të ketë qasje në informacione të rëndësishme.

Në këtë faqe ju mund të gjeni broshura të ndryshme për tema të jetës së përditshme.  Në kolonën e majtë gjenden linqe, të cilat ju përcjellin juve më tej te këto dokumente. Përveç kësaj, nën www.migraweb.ch ju mund të gjeni një numër të madh informacionesh ndihmëse dhe linqe për jetën e përditshme në Zvicër në 18 gjuhë, ndër të tjera edhe në  shqip.

A jeni ardhur kohët e fundit në Bernë nga jashtë?

Dëshironi këshilla personale për kurset gjermane, certifikatat e gjuhës, shëndetin, punësim apo per fëmijët?

Ne ju këshillojmë personalisht në gjuhën shqipe.

Na kontaktoni në E-Mail  ose përmes telefoni 031 321 72 00.

Weitere Informationen.

Fusszeile