Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Arsimi dhe shkolla

  • Online-Informacione për prindër: Dëshironi të informoheni online dhe në qetësi mbi sistemin shkollor të Bernit ? Qyteti i Bernit ka realizuar për këtë katër filma në dhjetë gjuhë.
  • Qartësime për prindër mbi pëgatitjet e nevojshme për fillim të fëmijës në shkollë: Informacione për kalimin në shkollën fillore në qytetin e Bernit.
  • Informacione të Drejtorisë për Edukim të Kantonit të Bernit.

Weitere Informationen.

Fusszeile