Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Corona Virus

Informacije na njemačkom jeziku mogu se naći na web stranici Corone grada Berna.

Vakcina za COVID-19

Zaštitite se!

Šta da radim, ako imam pitanja o virusu corone?

Federalni ured za javno zdravstvo vam nudi

 • Savjetovanje u vesi virus Corone: Tel. +41 58 463 00 00
 •  Dodatne informacije na njemačkom jeziku: www.bag-coronavirus.ch/

Šta da radim ako imam kašalj, temperature ili ako se inače loše osiječam

Pristupačnost gradske uprave

Gradska uprava još uvijek je tu za vas. Obratite se upravi e-mailom ili telefonom.

Dva važna kontakta za vas:

Posao i financijska pomoć

Je li Corona kriza utjecala na vaš posao?

 • Vaš poslodavac može podnijeti zahtjev na skraćeno radno vrijeme. Razpitajte se kod svog poslodavca.
 • Sindikat UNIA pruža informacije radnicima na srpskom i drugim jezicima, i napisano na pojednostavlijenom njemačkom.

Jeste li dobili otkaz? Jeste li nezaposleni?

Jeste li u teškoj financijskoj situaciji?

Imate li firmu / mala ili srednja poduzeća na koju utječe Corona?

Wirtschaftsraum Bern je sastavio informacije na bosanskom/ hrvatskskom/ srpskom jeziku   na njemačkom jeziku = Deutsch za vas.

Ulazak u Švicersku i izlazak iz Švicerske

Aktuelne informacije možete naći na web stranici Federalnog ministarstva vanjskih poslova (EDA).

Imate li pitanja o vašoj boravišnoj dozvoli ili o dozvoli za stalno prebivanje? Nazovite stambene službe, migracija i policija za strance: tel. +41 321 53 00

Jeste li turista u Švicarskoj i ne možete se vratiti?

Informacije o vašoj vizi možete naći na web Stambene službe, migracija i policija za strance EMF.

Ponude savjetovanja

Za svakodnevni život s Coronom

 • Newsletter-Archiv

 • ISA stručnij centar za migraciju: Besplatno savjetovanje o integraciji i migraciji - također u vezi s Coronom: Tel +41 31 310 12 72
 • Web stranica www.dureschnufe.ch vas savjetuje u vezi svakodnevnog života. Teme su usamljenost, kućna svakodnevnica, konflikt u familiji, ovisnost (n.pr. o alkoholu ili o drogama) i drugo.

Za roditelje

 • Savjetovanje za majke i očeve savjetovat će vas s pitanjima o djeci do 5 godina: Tel +41 31 552 16 16 (tarife za fiksnu telefonsku mrežu).
 • Školski socijalni radnici savjetuje djecu i roditelje u vezi sa školom.
 • Aplikacija Parentu nudi informacije za roditelje od djece do 16 godina. Savjeti su dostupni i na bosanskom/ hrvatskom/ srpskom jeziku. Android ili iPhone (besplatno).
 • Telefon prve pomoći za roditelje: pomoć i savjeti za roditelje i druge osobe odgovorne sa dijecom: Tel. +41 848 35 45 55 (24 sata po danu, 365 dana u godini; tarifi sa fiksnom telefonskom mrežom)

Za teške situacije u familiji

U slučaju nasilja u porodici

U slučaju psihološkoe krize

 • «Die Dargebotene Hand Bern» - ako želite razgovarati s nekim: Tel. 143 (24 sata, 365 dana, anonimno, besplatno)
 • Psihijatrijska prva pomoć: krizni interventni centar Tel. +41 31 632 88 11 (365 dana, dostupno tokom radnog vremena, tarifi sa fiksnom telefonskom mrežom)

Za osobe bez papira

Pomoć u susjedstvu

Treba vam podrška?

 • Treba li neko ići u kupovinu za vas ili odnijeti nešto u poštu? Ponude za pomoč možete naći na web stranici  Corone grada Berna.

Želite li podržati nekoga?

 • Kao dobrovoljac, možete pomoći drugim ljudima. Informacije možete naći na web stranici Corone grada Berna.

Weitere Informationen.

Fusszeile