Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Pravna pitanja

  • Naknadno doseljavanje familije: Hoćete da svoju porodicu (decu, supruga, suprugu, roditelje) dovedete u Švajcarsku? Onda su Vam potrebne unapred pravovremene, sveobuhvatne i korektne informacije kao važna osnova za integraciju Vaših najbližih. Na informativnom sastanku grada Berna možete dobiti informacije i imate i mogućnost da postavljate pitanja. Pozivnicu (na nemačkom jeziku) imate već ovde priloženu. Ukoliko Vam je na sastanku potreban prevodilac na Vašem maternjem jeziku ili imate neka druga pitanja, možete stupiti u kontakt sa Kompetenzzentrum - omIntegration, integration@bern.ch ili 031 321 60 36 .
  • Nasilje nad ženama
    • Stop kućnom nasilju (kartica za urgentne slučajeve): U ovoj kartici za urgentne slučajeve ćete pronaći adrese različitih savetovališta. Kartice za urgentne slučajeve možete naručiti i u štampanom obliku, info.big@pom.be.ch.

Weitere Informationen.

Fusszeile