Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Tamilisch - தமிழ்

இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் பேர்ண் நகரம், பேர்ண் மாநிலம் மற்றும் சுவிசில் வாழ்வதற்கான மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உபயோகமான தகவல்களைக் காணலாம்.

பேர்ண் நகரம், பேர்ண் மாநிலம், மத்திய அரசு மற்றும் வேறு அமைப்புகள் பலவிதமான பத்திரங்களை மொழிபெயர்த்துள்ளன, இதன்மூலம் மக்களில் பெரும் பகுதியினர் முக்கிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக உள்ளது.
இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் நாளாந்த விடயங்கள் குறித்த வித்தியாசமான பிரசுரங்களைக் காணலாம்.
இடதுபக்கத்தில் உள்ள பெட்டிக்குள் நீங்கள் ஒரு இணையத் தொடர்பைக் காணலாம், அதற்கு நீங்கள் இந்தப் படிவத்தை அனுப்பிவைக்கலாம்.
இதைவிடவும் நீங்கள் www.migraweb.ch எனும் இணைய முகவரியில் உதவக்கூடிய பல எண்ணிக்கையான தகவல்கள் மற்றும் சுவிசின் நாளாந்த வாழ்க்கை முறை குறித்து 18 மொழிகளிலான இணையத் தொடர்பைக் காணலாம், இதில் வேறு மொழிகளுடன் தமிழும் உள்ளது.

நீங்கள் மேலும் அறிய விரும்புகின்றீர்களா?

எம்மைத் தொலைபேசியில் அழையுங்கள் அல்லது எமக்கு நீங்கள் ஒரு மின்னஞ்சல் எழுதுங்கள் .
நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ ஆவலாக உள்ளோம்.
குடிவரவுஃஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் விடயம் குறித்த தகவல்களை (டொச்சில்) www.facebook.com/Bern.integration எனும் இணையத் தளத்தில் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Weitere Informationen.

Kontakt

Kompetenzzentrum Integration Telefon +41 31 321 60 36

Fusszeile