Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

தஞ்சம்

குடிவரவாளர்களுக்கான மத்திய அரச செயலரின் (SEM) தகவல் கையேடு அகதிகள் மற்றும் தற்காலிகமாகப்  பொறுப்பேற்கப் பட்டோருக்கு 

 

சுவிஸ் அகதிகளுக்கான உதவி அமைப்பின் தஞ்சம் கோருவோருக்கான தகவல் படிவம் தஞ்ச வழக்கு குறித்த முக்கிய தரவுகளுடன் உள்ளது

Weitere Informationen.

Kontakt

Kompetenzzentrum Integration Telefon +41 31 321 60 36

Fusszeile