Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

தொழில் மற்றும் தொழிற்கல்வி

தொழில்கற்பதற்கான இடங்கள், தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு குறித்த தகவல்கள்: www.berufsberatung.ch என்ற இணையத்தளம் இந்த விடயம் குறித்த மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பத்திரங்களை வழங்குகின்றது.

இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் உங்கள் மொழியிலான 3 தாள்களை அச்சுப் பிரதி செய்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். இவை அறியத்தருவது:

        

Weitere Informationen.

Fusszeile