Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Osiguranja i Socijalna sigurnost

Šta je Socijalna sigurnost? Šta moram znati o tome? Na ovoj stranici možete naći informacije o švicarskom sistemu socijalnog osiguranja, bitnim osiguranjima i savjetovalištima.

Šta spada u Socijalnu sigurnost u Švicarskoj?

  • Kanton Bern informacije vezane za ovu temu nudi na Hallo-Bern.ch.

Koja osiguranja postoje? Koja osiguranja moram imati?

  • Kanton Bern informacije vezane za ovu temu nudi na Hallo-Bern.ch.
  • Stanujete u gradu Bern ili u Ostermundigen? Ako imate pitanja vezanih za socijalna osiguranja možete se obratiti gradu Bern (DE).
  • Bitno! Ako stanujete u Švicarskoj morate imati zdravstveno osiguranje. Pri dolasku se u roku od tri mjeseca morate prijaviti. Više informacija možete naći na Hallo-Bern.ch.
  • Bitno osiguranje je osiguranje od lične odgovornosti. Više informacija možete naći na Hallo-Bern.ch.

Šta je niža premija? Kako mogu dobiti nižu premiju?

  • Osobe koje raspolažu sa malo novca mogu dobiti povoljnije zdravstveno osiguranje. To se zove «niža premija». Informacije vezane za ovu temu možete naći na web stranici kantona Bern (DE, FR).

Šta je socijalna pomoć? Koji utjecaj socijalna pomoć ima na moju dozvolu za boravak?

  • Socijalna pomoć pomaže osobama koje nemaju dovoljno novca za svakodnevni život. Više informacija na ovu temu možete naći na Hallo-Bern.ch.
  • Grad Bern u brošuri na raznim jezicima objašnjava kako funkcionira socijalna pomoć. Brošuru možete naći na web stranici Socijalne ureda grada Bern.

Gdje mogu dobiti savjet?

  • Stručni odjel za migraciju (isa) nudi savjete na raznim jezicima. Informacije na njemačkom jeziku možete naći na web stranici isa (DE).

Weitere Informationen.

Fusszeile