Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Të mësosh gjermanisht

Kërkoni një kurs gjermanisht? Në këtë faqe interneti do të gjeni informata për këtë temë

Zvicra ka katër gjuhë kombëtare: gjermanisht, frëngjisht, italisht dhe romash. Anglishtja flitet gjithashtu gjerësisht. Për më shumë informata mbi gjuhët dhe dialektet e vendit vizitoni faqen e internetit të Konfederatës Zvicerane. (gjer.,frg.,it.,spa.,por.,kin.,jap.,rus.)

Çertifikatat dhe financimi

DeutschBon - një kupon për një kurs gjerman

Qyteti i Bernit lëshon një herë në vit kuponë që mund t'i përdorni për të paguar kurset e gjermanishtes. Më shumë informata mund të gjeni në faqen e internetit të DeutschBon. (gjer.)

Ku mund të gjej më shumë informata në lidhje me çertifikatat e gjuhës dhe financimin?

 • Kantoni i Bernit ofron informata mbi këtë temë në Hallo-bern.ch.
 • Të gjitha kurset e gjuhës që mbështeten financiarisht nga kantoni mund t'i gjeni në portalin e internetit të kantonit të Bernit. (gjer., frg.)
 • Njerëzit me pak para mund të marrin një KulturLegi. Me KulturLegi ju përfitoni zbritje prej 30 për qind ose më shumë në shumë oferta kulturore, sportive, argëtuese dhe arsimore (duke përfshirë kurset e gjuhës) në kantonin e Bernit dhe në të gjithë Zvicrën. (gjer., frg.)

Kërkimi i kurseve gjermane

Ku mund të kërkoj kurse gjermane?

 • Përmes shërbimit elektronik  të kantonit të Bernit mund të kërkoni kursin e duhur për ju. (gjer., frg.)
 • Qyteti i Bernit iu ofron prindërve dhe fëmijëve të moshës parashkollore mundësinë për të mësuar gjermanisht së bashku në kurset e gjermanishtes MuKi.
 •  "Mëso gjermanisht para arsimit parashkollor " është një ofertë mbështetëse nga qyteti i Bernit. Ajo u drejtohet fëmijëve parashkollorë që flasin pak ose aspak gjermanisht. më shumë informata gjeni në faqen e internetit të Primano. (gjer.)
 • Qyteti i Bernit ofron kurse intensive gjuhësore për fëmijët dhe të rinjtë që flasin pak ose aspak gjermanisht. (gjer.)
 • Kantoni i Bernit ofron «Kurse Intensive Rajonale PLUS» për të rinjtë e moshës 13 deri në 17 vjeç. Informata të mëtejshme gjeni në faqen e internetit të Zyrës për Kopshtet e Fëmijëve, Shkollat Fillore dhe Këshillim AKVB (Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung AKVB.(gjer., frg.)
 • Isa-Fachstelle Migration (gjer.) ofron kurse gjermanishte dhe kurse përgatitore për testin fide.

Ku mund të gjej një kurs gjermanisht falas ose të lirë?

 • Një herë në vit, qyteti i Bernit lëshon kuponë që mund t'i përdorni për të paguar kurset e gjermanishtes. Më shumë informata gjeni në faqen e internetit të DeutschBon.
 • Rajoni i Kishës Katolike në Bernë ka një listë të kurseve gjermane falas ose me kosto të ulët në rajonin e Bernit. (gjer.)

Testet dhe nivelet e gjuhës

Cilat çertifikata gjuhësore më duhen për lejen time të qëndrimit?

 • Ju mund t’i nënshtroheni testit fide-Test.  fide-Test është një test gjuhësor që teston aftësitë gjuhësore në jetën e përditshme në Zvicër. Më shumë informata gjeni në faqen e internetit fide. (gjer., frg., it., angl.)
 • Gjithashtu në faqen e internetit fide gjeni informata mbi çertifikatat e gjuhëve të tjera. (gjer. frg., it, angl.)
 •  Ju nevojitet një çertifikatë gjuhësore për të vazhduar lejen tuaj të qëndrimit? Sekretariati Shtetëror për Migrim SEM (Das Staatssekretariat für Migration SEM) do t'iu tregojë se cili nivel gjuhësor ju nevojitet për këtë. (gjer., frg., it., anlg.)

Weitere Informationen.

Fusszeile