Navigieren auf Tür an Tür

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Dhunë tek fqinjët*fqinjat?

Trego guxim, shiko! Ti mund të veprosh.

Tür an Tür (Derë më derë). Së bashku kundër dhunës në familje në lagje.

Dhunë tek fqinjët*fqinjat?

Ti dyshon që tek fqinjët e tu*fqinjat e tua ka raste të dhunës? Lëre që të këshillohesh falas dhe mënyrë konfidenciale se çfarë mund të bësh. Zyra e specializuar 'Dhunë shtëpiake' e qytetit Bernë (Fachstelle Häusliche Gewalt Stadt Bern): +41 31 321 63 02.

Ne punojmë edhe me përkthyes*përkthyese.

Mëso më shumë për temën dhe se çfarë mund të bësh ti kundër dhunës shtëpiake në lagje. Merr pjesë falas së bashku me shokë*shoqe, fqinjë*fqinja ose kolegë*kolege të punës nga lagjja Bern në një uorkshop për dhunë shtëpiake. Informohu: Uorkshop.

Bild Legende:

Download

Çfarë ndodh nëse unë e thërras policinë?

Çfarë ndodh, nëse unë thërras tek një qendër këshillimi?

Weitere Informationen.

Dhunë në familje? 

Ne mund të të mbështetim. Falas dhe në mënyrë konfidenciale.

Fachstelle Häusliche Gewalt (Zyra e specializuar 'Dhunë shtëpiake'):

+41 31 321 63 02 (Orari i zyrës)

Beratungsstelle Opferhilfe Bern (Këshillimorja 'Ndihmë për viktima' Bernë):

+41 31 370 30 70 (Orari i zyrës)

AppElle – Linja për raste urgjente Shtëpitë e grave:

+41 31 533 03 03 (24/7)

Die Dargebotene Hand (Dora e zgjatur):

143 (24/7)

Në rast emergjent

Policia: 117

Ju keni qenë i dhunshëm/e dhunshme dhe dëshironi të ndryshoni diçka?

Fachstelle Gewalt Bern (Zyra e specializuar 'Dhuna' Bernë):

+41 765 765 765

Programi mësimor kundër dhunës në martesë, familje dhe partneritet:

+41 79 308 84 05

Fusszeile