Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

Drejtësi

Dëshironi të dini se çfarë të drejtash dhe detyrimesh keni në Zvicër? Në këtë faqe kemi përmbledhur adresat dhe qendrat më të rëndësishme të këshillimit mbi temën e qëndrimit, nënshtetësisë, bashkimit familjar, martesës dhe mbrojtjes nga diskriminimi.

Qëndrimi

Çfarë leje qëndrimi ka? Çfarë të drejtash kam me lejën e qëndrimit që marr unë?

Nënshtetësia dhe bashkimi familjar

Si mund të fitoj nënshtetësinë?

Informatat dhe kontaktet i gjeni në faqet e mëposhtme të internetit:

 • Qyteti i Bernit (Stadt Bern) (gjer.)
 • Kantoni i Bernit (Kanton Bern) (gjer.,frg.)
 • Federata (Bund) (gjer., frg., it., rom., angl.)

Si mund të sjell familjen time në Zvicër?

Ju jetoni tashmë këtu dhe dëshironi të sillni familjen tuaj në Zvicër?

Këshilla juridike dhe ligji i migrimit

Ku mund të marr këshilla juridike falas?

Institucionet e mëposhtme do iu këshillojnë pa pagesë ose me kosto të ulët

faqen e qytetit të Bernit gjeni një liste të të gjitha qendrave që japin informata ligjore në Bernë.

Me cilat ligje ballafaqohem unë si i/e huaj?

 • Ligji për të huajt dhe integrimin (AIG) rregullon për shembull vizat, hyrjen dhe qëndrimin. Ligjin në fjalë mund të gjeni në faqen e internetit të SEM.
 • Në faqen e internetit të SEM gjeni përgjigje në pyetjet më të shpeshta në lidhje me AIG (ligjin për të huajt dhe integrimin). (gjer.,frg.,it.,angl.)

Të drejtat e veçanta dhe mbrojtja nga diskriminimi

Ku mund të marrë ndihmë në rast konflikti me administratën?

Avokati i Popullit i qytetit të Bernit (Ombudsstelle) këshillon dhe ndërmjetëson në konfliktet me administratën e qytetit. (gjer.)

Ku mund të marr ndihmë nëse jam diskriminuar?

A keni përjetuar racizëm apo diskriminim tjetër? Dëshironi të mbështetni njerëzit e tjerë që kanë përjetuar diskriminim? Vendet e mëposhtme do iu ofrojnë informata dhe këshilla:

Çfarë të drejtash kam në rastin e shtatzënisë, martesës dhe bashkëjetesës?

Jeni e punësuar dhe do të bëheni nënë? Nënat dhe gratë shtatzëna kanë të drejta të veçanta.

 • Në faqen e internetit Familja dhe Lagja (Familie und Quartier) të qytetit të Bernit mund të gjeni qendra informative dhe këshillimi. (gjer.)
 • Informata për të drejtat tuaja gjeni gjithashtu në faqen e internetit të sindikatës Unia (Gewerkschaft Unia). (gjer., frg., it., angl.)

Keni pyetje në lidhje me martesën dhe bashkëjetesen?

 • Informata mbi martesën mund të gjeni në ch.ch. (gjer., frg., it., angl.)
 • Ju vendosni nëse, me kë dhe kur doni të martoheni! Përballeni me diçka tjetër? Në faqen e internetit të qytetit të Bernit gjeni informata për martesen dhe bashkëjetesën e detyruar. (gjer.)
 • Jeni në një marrëdhënie dykombëshe? Jeni të ri në Zvicër? Frabina ofron këshilla në shumë gjuhë për temën e bashkëjetesës mes njerëzve të kombësive dhe kulturave të ndryshme.
 • Qendra e këshillimit për gra Infra Bern ofron këshilla falas në shumë gjuhë për çështjet ligjore në lidhje me martesën, shkurorëzimin, pushimin e lehonisë dhe ligjin e imigrimit. (ger.,frg.)

 

Dhuna në familje

Kam përjetuar dhunë në shtëpi. Ku mund të gjej ndihmë?

 • Kantoni i Bernit ka përmbledhur qendrat e ndryshme të këshillimit për ju në një kartë urgjence në shumë gjuhë.
 • Informata në disa gjuhë dhe numrat e urgjencës i gjeni në faqen e internetit të qytetit të Bernit.

Weitere Informationen.

Fusszeile