Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Pravo

Želite znati koja prava i obaveze imate u Švicarskoj? Na ovoj stranici smo skupili najvažnije adrese i savjetovališta koja se bave temama boravak, naturalizacija, spajanje obitelji, ženidba/udaja i zaštita od diskriminacije.

Boravak

Koje dozvole za boravak (isprava) postoje? Koja prava imam sa ispravom koju dobijem?

  • Kanton Bern informacije vezane za ovu temu nudi na stranici Hallo-Bern.ch.

Naturalizacija i spajanje obitelji

Kako mogu uzeti državljanstvo?

Informacije i kontakte možete naći na sljedećim web stranicama:

Kako mogu dovesti obitelj u Švicarsku

Već živite ovdje i želite dovesti i svoju obitelj u Švicarsku?

Pravni savjeti i migraciono pravo

Gdje mogu dobiti besplatan pravni savjet?

Sljedeće institucije nude besplatne ili povoljne pravne savjete:

Na web stranici grada Bern možete naći spisak svih ureda koji nude pravne informacije (DE).

Koji zakoni me se kao strankinju ili stranca posebno tiču?

  • Zakon za strance i integraciju (AIG) regulira na primjer vize, ulazak u zemlju i boravak. Zakone možete naći na web stranici SEM (DE, FR, IT, EN).
  • Na web stranici SEM možete naći odgovore na najčešća pitanja vezana za Zakon za strance i integraciju (DE, FR, IT).

Posebna prava i zaštita od diskriminacije

Gdje mogu dobiti pomoć ako imam problema sa birokracijom?

Gdje mogu dobiti pomoć ako sam diskriminirana/diskriminiran?

Doživjeli ste rasizam ili diskriminaciju? Želite pomoći nekome tko je doživio diskriminaciju? Ovdje možete dobiti informacije i savjet:

  • Zajedno protiv nasilja i rasizma - gggfon (DE)

Koja prava imam u trudnoći, kod udaje i u braku?

Zaposleni ste i postat ćete majka? Majke i trudnice imaju posebna prava.

Imate pitanja vezana za udaju/ženidbu i brak?

  • Informacije vezane za temu udaja/ženidba možete naći na ch.ch (DE, FR, IT, RM, EN).
  • Odlučujete sami da li ćete se udati/oženiti, za koga ćete se udati i koga ćete oženiti, i kada ćete se udati/oženiti! Kod vas nije ovako? Na web stranici grada Bern možete naći informacije o prisilnoj udaji/ženidbi i prisilnom braku (DE).
  • Živite u dvonacionalnoj vezi? Tek ste se doselili u Švicarsku? Frabina na raznim jezicima nudi savjete vezane za temu suživot ljudi različitih nacionalnosti i kultura (DE, FR, EN, SP).
  • Savjetovalište za žene Infra Bern na raznim jezicima nudi besplatno pravno savjetovanje vezano za teme brak, razvod, trudničko i pravo za strance (DE, FR).

Nasilje u obitelji

Kod kuće sam doživjela/doživio nasilje. Gdje mogu potražiti pomoć?

  • Kanton Bern je za vas na takozvanoj karti za hitan slučaj na raznim jezicima prikupio različita savjetovališta. 
  • Informacije na raznim jezicima i brojeve telefona za hitne slučajeve možete naći na web stranici grada Bern (DE).

Weitere Informationen.

Fusszeile